Vergoedingen - Welke vergoedingen krijg ik met mijn zorgverzekering?

Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld of Univé Zorg Vrij ook een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best en/of Tand Goed, Tand Beter of Tand Best? Dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. De basisverzekering Univé Zorg Select heeft daarnaast ook losse aanvullende modules voor tandarts, fysiotherapie, spoedeisende zorg in het buitenland en alternatieve zorg.
Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.
Alle zorgvergoedingen vindt u in onze Vergoedingenzoeker

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.