Hinderpaalcriterium - Wat is het hinderpaalcriterium en hoe kan ik hier een beroep op doen?

Dat leggen we u graag uit. Met de Univé Zorg Geregeld en de Univé Zorg Select polis heeft u in principe recht op zorg in natura geleverd door een door ons gecontracteerde zorgverlener. Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u wel een eigen risico en/of een eigen bijdrage. U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. De zorgkosten van uw huisarts worden door ons altijd vergoed. En voor spoedeisende hulp kunt u gewoon naar ieder ziekenhuis en iedere huisarts.

In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen recht heeft op een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u met de Univé Zorg Geregeld polis een vergoeding van maximaal 80% en bij de Univé Zorg Select polis maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. De hoogte van deze vergoeding mogen wij als zorgverzekeraar zelf bepalen en is voor u een bewuste keuze, die samenhangt met een lagere premie (waarop u bij de aanmelding extra bent gewezen). De eigen bijdrage die u moet betalen als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, mag echter geen hinderpaal zijn. Vindt u dat de hoogte van deze eigen bijdrage u verhindert om zorg te krijgen? Dan kunt u een beroep doen op het hinderpaalcriterium. U kunt hiervoor terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement. Of uw beroep wordt toegekend is afhankelijk van onder andere de hoogte van de kosten, de soort zorg en uw persoonlijke situatie(draagkracht).   

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.