Gelden er acceptatievoorwaarden?

De aanvullende tandartsverzekeringen Tand Goed en Tand Beter kunt u zonder voorwaarden afsluiten.
Alleen voor Tand Best gelden er acceptatievoorwaarden.  Bijvoorbeeld dat u jaarlijks uw gebit laat controleren, geen grote behandelingen verwacht of geen beugel in de planning heeft. Wij gaan dit na als u deze tandartsverzekering afsluit. Voor meeverzekerde kinderen van 8 jaar of ouder gelden acceptatievoorwaarden voor orthodontie.