Gelden er acceptatievoorwaarden?

De aanvullende tandartsverzekeringen Tand Goed en Tand Beter kunt u zonder voorwaarden afsluiten.
Vanaf 2020 gelden er voor Tand Best geen acceptatievoorwaarden meer. Voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie geldt wel een wachttijd van 1 jaar.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.