Fysiotherapie – Welke fysiotherapiekosten vergoedt mijn zorgverzekering?

​De hoogte van de vergoedingen voor fysiotherapie hangt af van uw aanvullende verzekering en uw persoonlijke situatie. Bij de basisverzekeringen Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij krijgt u vergoedingen via de aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best.
Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie vergoed vanuit de genoemde aanvullende verzekeringen. Daarom valt dit niet onder het eigen risico. In een enkel geval wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor verzekerden onder 18 jaar voor de eerste 18 fysiotherapiebehandelingen. En ook voor chronisch zieken vanaf de 21ste behandeling (na toestemming). In deze beide gevallen is het verplichte eigen risico wel van toepassing. De basisverzekering Univé Zorg Select heeft ook twee losse modules voor fysiotherapie: Fysio 9 en Fysio 18.
 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.