Wanneer is er sprake van een correctie?

Alle verzekeringen in uw pakket krijgen dezelfde betaaltermijn, betaalwijze en verlengingsdatum. Per verzekering kan daarom de datum van verlenging naar voren of naar achteren schuiven. Hierdoor wordt de verzekeringsperiode langer of korter. Het gevolg is dan dat u meer of juist minder premie betaald heeft dan nodig is voor deze nieuwe periode. Over alle verzekeringen in uw pakket verrekenen we het te veel en het te weinig betaalde met elkaar. Hierdoor krijgt u een bedrag terug of moet u juist een bedrag bijbetalen.​