Waarom eerst een onderhoudscheck?

De onderhoudscheck is bedoeld om de staat van de installatie te bekijken en om te controleren of de CV in het verleden volgens alle (fabrieks)voorwaarden juist is onderhouden. Ook als die vorig jaar al is onderhouden door een andere partij, doen we dit. Komt de monteur hierbij storingen, mankementen e.d. tegen, dan zal hij deze in overleg met u oplossen. De kosten hiervoor zijn geen onderdeel van het abonnement.  
Uit de check zal ook blijken of u aansluitend een All-in-abonnement kunt afsluiten.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.