Wat is een concurrentiebeding?

Heeft u een concurrentiebeding, dan mag u na uitdiensttreding niet gaan werken bij een concurrent van uw werkgever. Met een concurrentiebeding beschermt een werkgever zijn positie op de arbeidsmarkt. Zo voorkomt hij dat u uw kennis en kunde inzet bij een concurrent. Een concurrentiebeding mag alleen in een vaste contract worden opgenomen. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet geldig. Maar als er in het tijdelijke contract staat vermeld waarom het belangrijk is dat er toch een concurrentiebeding geldt , dan is het concurrentiebeding wel weer geldig. Dat heet de motivatieplicht. Juridische hulp in dit soort zaken kunt u krijgen via Rechtshulp bij de hand.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.