Kan ik mijn contract eerder opzeggen?

Private Lease met Univé hanteert het bekende Athlon-protectieplan. Daardoor kunt u uw private-leasecontract boetevrij opzeggen in geval van gedwongen ontslag, echtscheiding of overlijden. Als het protectieplan niet van toepassing is, wordt het contract herberekend op basis van de tabel in uw contract. U betaalt dan het maandbedrag dat bij de nieuwe looptijd hoort over alle maandtermijnen. Kijk het rekenvoorbeeld bij de vraag ‘Hoe wordt een voortijdige contractopzegging berekend?’.