Waarom kiest Univé voor de organisatie Livis?

Livis is in staat om op grootschalig en landelijk niveau EHBO-cursussen aan te bieden. De praktijksessies worden daarbij lokaal en regionaal ingevuld. Livis coördineert op grote schaal veel cursussen en maakt gebruik van een netwerk van professionele EHBO-instructeurs. Ook werkt Livis nauw samen met het Oranje Kruis, de Stichting die Eerste Hulp onafhankelijk toetst en certificeert. Via www.unive.nl/ehbo kunnen Univé-leden zich aanmelden voor de gratis EHBO-cursus.