Waarom kiest Univé voor de organisatie Livis?

Livis is in staat om op grootschalig en landelijk niveau EHBO-cursussen aan te bieden. De praktijksessies worden daarbij lokaal en regionaal ingevuld. Livis coördineert op grote schaal veel cursussen en maakt gebruik van een netwerk van professionele EHBO-instructeurs. Ook werkt Livis nauw samen met het Oranje Kruis, de Stichting die Eerste Hulp onafhankelijk toetst en certificeert.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.