Wat houdt cascoverzekering in?

Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) van derden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.