Geldt er een eigen risico bij schade?

Ja, het eigen risico bij cascoschade bedraagt € 250,- per schadegeval.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.