Kan ik altijd de kosten koper meefinancieren bij het kopen van een bestaande woning?

Op dit moment kunt u een deel van de kosten koper (k.k.) nog meefinancieren. Zoals gezegd zal het percentage dat u bovenop de aankoopsom mag meefinancieren de komende jaren wordt teruggebracht naar 0%. Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om de kosten koper mee te nemen in uw hypotheek. Maak nu een afspraak.