Fysiotherapie - Vergoedt Univé fysiotherapie en andere beweegzorg?

Ja, het Univé GemeentePakket biedt per kalenderjaar een vergoeding voor een aantal behandelingen beweegzorg. In het pakket Compact krijgt u een vergoeding van maximaal 5 behandelingen per kalenderjaar, hieronder valt ook manuele therapie. In het pakket Compleet worden maximaal 18 behandelingen beweegzorg per kalenderjaar vergoed. Voor manuele therapie gelden maximaal 9 behandelingen per indicatie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.