Wie is eigenaar van het dak als er zonnepanelen zijn gelegd?

De agrariër blijft eigenaar van het dak. Univé zal hem ondersteunen bij het maken van keuzes, ook omdat die invloed kunnen hebben op het plaatsen van zonnepanelen. Kiest de agrariër voor zonnepanelen, dan krijgt Univé het opstalrecht. Hierdoor mag Univé in het kader van Duurzame Zekerheid de zonnepanelen op het dak leggen en groene stroom produceren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.