Aanrijding - Wat is er verzekerd als ik iemand aanrijd?

De elektrische fietsverzekering van Univé dekt de schade aan uw fiets zelf. Loopt iemand door uw toedoen schade op, dan kunt u daarvoor een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Verzeker uw elektrische fiets.