Hoeveel schades door cybercrime ontstaan er jaarlijks in Nederland?

In 2018 werden ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit. De verwachting is dat het aantal cybercrimeschades in de komende jaren toeneemt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.