Wat wordt er bij herstel na corona vergoed?

Bij het herstel na corona lijkt ook paramedische zorg een belangrijke rol te spelen. Om te onderzoeken of dat zo is, zit zorg deze tijdelijk in de basisverzekering. Als u meewerkt aan onderzoek, vergoedt de basisverzekering:

  • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum voor logopedie na corona

Houd er rekening mee dat u wel eigen risico betaalt.

Start uw behandeling na 1 november 2020? Dan heeft u een voorafgaande verwijzing nodig.

Vergoeding voor 6 maanden
De vergoeding is voor de eerste 6 maanden. Heeft u daarna nog klachten? Dan kunt u nog 6 maanden zorg krijgen. U heeft dan wel een verwijzing van een medisch specialist nodig.

 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.