Geldt er een eigen risico bij schade?

Voor de hoofddekking geldt een eigen risico van € 500,- per schadegeval. Voor de aanvullende dekkingen is dat € 250,- per schadegeval.