Gelden er vaste verzekerde bedragen?

U kunt op basis van het jaarloon de uitkering laten afhangen van het salaris van de medewerkers. Of u kiest voor een van de drie mogelijkheden met vaste bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.