Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Hiermee wordt de aansprakelijkheid afgedekt, zodat het privévermogen van de bestuurder buiten schot blijft.