Wat is aanschafwaardegarantie?

Heeft u de All Risk verzekering? Dan krijgt u met de aanschafwaardegarantie bij total loss gegarandeerd het bedrag terug waar u de verzekerde auto voor gekocht heeft, inclusief de accessoires. U kunt dit aantonen met een nota. Bewaar deze nota goed. Bij een schade kunnen wij deze opvragen. De aanschafwaardegarantie geldt voor 3 jaar. Voorwaarde is dat de auto op het moment dat u hem kocht nog geen 5 jaar oud was en dat u deze nog geen 5 jaar op naam heeft op het moment van schade.