Valt mijn opgebouwde no-claimkorting terug bij een autoschade?

Of uw no-claimkorting terugvalt na een schade hangt af van uw schadeverleden en van de vraag of u schuld heeft aan de schade. Rijdt u bijvoorbeeld minimaal 16 jaar schadevrij (trede 21), dan heeft een (schuld)schade geen gevolgen voor uw no-claimkorting. U behoudt dan de maximale korting van 80% op de premie van uw autoverzekering, maar u valt wel terug naar trede 16. Als u in hetzelfde jaar nog een schade meldt, heeft dat wel gevolgen voor uw no-claimkorting. In sommige gevallen is het aantrekkelijker om een schade niet te melden. Bij Univé kunt u tot maximaal 1 jaar terug nog beslissen of u een gemelde schade alsnog zelf betaalt. 

Uw opgebouwde schadevrije jaren blijven bij Univé 3 jaar geldig voor ze komen te vervallen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.