Wie verwerkt de gegevens van mijn gezondheidsverklaring?

U vult uw gezondheidsverklaring in op een beveiligde pagina. Als uw antwoorden daar aanleiding voor geven, neemt ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, contact met u op om een vollediger beeld van uw gezondheid te krijgen.