Welke tussentijdse veranderingen moet ik melden?

Als er wijzigingen in uw situatie optreden, kan dit van invloed zijn op uw verzekering. Daarom vragen we u om het ons zo spoedig mogelijk te laten weten als:

  • U van beroep verandert.
  • U van plan bent uw bedrijf te gaan verkopen.
  • U (tijdelijk) stopt met het uitoefenen van uw beroep en/of bedrijf.
  • U langer dan zes maanden naar het buitenland gaat.
  • Er bij u sprake is van faillissement, uitstel van betaling en/of schuldsanering.