Ik heb een voucher ontvangen, maar wil of kan deze niet gebruiken. Kan ik de voucher omzetten via de coulanceregeling?

Nee. Als u een voucher heeft ontvangen komt u niet in aanmerking voor deze regeling. 

Gaat de reisorganisatie waarvan u de voucher heeft ontvangen failliet? Dan valt dit doorgaans onder de garantie van de ANVR. Valt de failliete reisorganisatie buiten deze garantie en staat u met lege handen? Dan kunt u wel een verzoek voor deze regeling indienen als het faillissement voor 1 oktober plaatsvindt. Dat is de sluitingsdatum van deze regeling.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.