Verschil - Wat is het verschil tussen deze aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en een WA-verzekering voor bv. een voertuig?

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dekt schade aan anderen en andermans spullen waarvoor u aansprakelijk bent en die is veroorzaakt zonder motorvoertuig.
H
et verschil met een WA-verzekering voor bv. een auto, motor of scooter is dat u die specifiek kunt afsluiten voor uw motorvoertuig. Hiermee is alleen schade verzekerd die met dat voertuig aan andere personen en goederen is veroorzaakt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.