Personen - Wie zijn verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw logés en uw huisdieren altijd meeverzekerd. In  de tabel hieronder ziet u wie in welke situatie is verzekerd.

  Eenpersoons-huishouden Samenwonend Eenoudergezin Gezin met kinderen
Uzelf

X

X X X
Uw partner   X   X
Uw thuiswonende kinderen     X X
Uw minderjarige kinderen die bij uw ex-partner wonen en regelmatig bij u zijn     X X
Uw kinderen die voor studie ergens anders wonen*     X X
Uw huisdieren X X X X
Uw logés X X X X
Uw minderjarig kind als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijft     X X
Uw partner als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijft   X   X


 * Er is dekking als uw kind uitwonend is voor voltijd- of duale studie. Een kind dat uitwonend is vanwege deeltijdstudie valt niet onder de gezinsdekking.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.