Geldt er een eigen risico?

Ja. Het eigen risico bedraagt € 250,- per schadegeval.