Univé en ENGIE

Samen risico’s delen en elkaar helpen. Dat is waar Univé als coöperatie voor staat. Ook als het om maatschappelijke problemen zoals asbest gaat. Voor dat asbestprobleem hebben we gezocht naar een toekomstbestendige oplossing waarmee twee groepen Univé-leden hun voordeel kunnen doen. Een oplossing dus van leden voor leden.

Kort gezegd komt het hierop neer. We saneren de asbestdaken bij onze agrarische leden, vervangen die door daken met zonnepanelen en stellen de hiermee opgewekte 100% duurzame energie beschikbaar aan andere Univé-leden in de regio. Maar Univé is natuurlijk geen energieleverancier. Daarom hebben we in ENGIE een betrouwbare partner gevonden.

ENGIE is niet zomaar een leverancier, maar wereldwijd de grootste opwekker van duurzame energie. Met Groene stroom van Univé leveren Univé & ENGIE samen een grote bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Samen met de Univé-leden die de zonne-energie produceren en de leden die de groene energie afnemen, werken we zo aan een toekomstbestendige maatschappij. Helemaal in de filosofie van Univé: er zijn voor elkaar en elkaar helpen.