Ga naar inhoud

Een verzuimverzekering is niet verplicht

U bent niet verplicht een verzuimverzekering af te sluiten. Toch is het verstandig om dit wel te doen. De verzekering zorgt voor een financieel vangnet. Neemt u hierbij een uitgebreide arbodienstverlening, dan wordt u veel verplichtingen rond verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen genomen. Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over tijdens een gratis oriënterend gesprek.

Een verzuimverzekering is niet verplicht. Maar u bent wel verplicht om het loon van een zieke medewerker maximaal 2 jaar lang door te betalen. En u bent verplicht om in een verzuimprotocol vast te leggen hoe uw bedrijf omgaat met ziekte en ziekteverzuim. Wilt u weten welke verplichtingen u nog meer heeft en hoe u hieraan kunt voldoen? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek. 

Vertel mij meer

Welke verplichtingen heeft u wél als werkgever?

U bent verplicht het loon door te betalen van uw zieke werknemer. En u bent verplicht zich te houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Loondoorbetalingsverplichting

Als uw werknemer ziek wordt, bent u verplicht maximaal 2 jaar het loon door te betalen. U betaalt minstens 70% van het loon. Is het loon lager dan het minimumloon? Dan moet u dat in het eerste jaar verplicht aanvullen tot het minimumloon. In het tweede jaar hoeft dat niet.

Wet verbetering poortwachter

Is uw werknemer langere tijd ziek? Dan moet u volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) verplicht aan de slag met verzuimbegeleiding en re-integratie. U moet bijvoorbeeld verplicht samen met uw zieke werknemer een re-integratieplan opstellen. Dat is belangrijk. Want is uw werknemer na 2 jaar ziekte nog steeds niet aan het werk? Dan is het mogelijk dat UWV u verplicht om het loon van uw zieke werknemer nóg een jaar door te betalen.

Meer weten over de verplichtingen rond ziekteverzuim binnen uw bedrijf?

De adviseurs van Univé brengen de risico’s voor uw onderneming graag in kaart. Maak direct een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. 

Vertel mij meer