Zorgverzekering

Alles voor mekaar met Univé

Sluit nu uw zorgverzekering af via Nationale Bond EHBO

Met onze collectieve zorgverzekeringen bent u verzekerd van goede zorg. U heeft de keuze uit drie basisverzekeringen: Univé Zorg Vrij (combinatie), Univé Zorg Geregeld (natura) en Univé Zorg Basis (natura). Daarmee krijgt u zorg vergoed die veel voorkomt, bv. voor huisarts, ziekenhuiszorg, kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 18 jaar en fysiotherapie (tot 18 jaar, daarboven alleen voor chronisch zieken). En kiest u voor de Univé Zorg Vrij polis, dan heeft u een vrije keuze voor zorgaanbieders.

U kunt uw basisverzekering eenvoudig uitbreiden met een aanvullende verzekering: Collectief Aanvullend Goed, Beter of Best. U kunt uw zorgverzekering ook uitbreiden met een tandartsverzekering

Bereken uw premie