Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen bij natuurrampen

Wat als u te maken krijgt met een overstroming en uw huis beschadigd raakt? Of u bent op vakantie en krijgt te maken met een aardbeving of bosbrand.

In zulke gevallen is het goed om te weten wat uw verzekering dekt. Bekijk hieronder de meestgestelde vragen over natuurrampen.

Ik ben al op vakantie/onderweg

Nee, dit is niet verzekerd. Neem contact op met uw vervoersorganisatie. Mogelijk biedt deze u een alternatief aan.

Is het door de schade niet mogelijk om in het vakantieverblijf te zijn? En heeft u een annuleringsverzekering bij ons? Dan kunt u de reis annuleren en krijgt u een vergoeding voor de gemiste dagen van uw vakantie.

Een vergoeding voor de gemiste dagen van uw vakantie is verzekerd als u een annuleringsverzekering bij ons heeft. Dat geldt als u minimaal twee losse boekingen heeft gedaan voorafgaand aan de reis. Dus als u bijvoorbeeld zelf uw vliegticket of uw vakantieverblijf los heeft geboekt.
Wij betalen dit alleen als het bedrijf waar u de boeking heeft gedaan deze kosten niet betaalt en ook niet voor vervanging zorgt en als daardoor de reis niet gemaakt of voortgezet kan worden.

* In deze situatie verstaan wij onder natuurgeweld: overstroming, aardbeving, aardverschuiving, brand, storm, orkaan, sneeuw, mist, tsunami of vulkanische uitbarsting.

Neem hiervoor contact op met uw vervoerder. Krijgt u geen vergoeding van uw vervoerder en heeft u een annuleringsverzekering bij ons, dan geldt het volgende:

  • Bedraagt de vertraging minder dan 8 uur
    U krijgt dan geen vergoeding.
  • Bedraagt de vertraging 8 uur of meer
    U krijgt dan een vergoeding van maximaal de reissom voor 3 ongebruikte vakantiedagen.
    Dit geldt ook als u vanuit Nederland naar uw vakantieadres bent vertrokken vanaf een vliegveld in het buitenland. Het maakt niet uit of u met het openbaar vervoer of met uw eigen auto hierheen bent gereisd.

Als u een reisverzekering bij ons heeft, worden de extra reis- en verblijfkosten vergoed die u ter plaatse maakt. Voor verblijfkosten geldt een maximum van € 80,- per persoon per dag. En voor reiskosten geldt een maximum van € 100,- per persoon per reis. Extra reiskosten voor de terugreis naar huis betalen wij alleen als de vervoersmaatschappij geen alternatief biedt.
Neem voordat u kosten maakt eerst contact op met de Univé Alarmcentrale: +31 592 348 112.

U kunt contact opnemen met uw reisorganisatie. Mogelijk biedt deze een oplossing of vergoedt deze uw annuleringskosten. Met uw reis- en/of annuleringsverzekering heeft u hiervoor geen dekking.
Heeft u een reis geboekt via een reisorganisator die verbonden is aan het Calamiteitenfonds en is de bijdrage aan het fonds al betaald? Dan is deze situatie mogelijk een calamiteit die onder het fonds valt. In dat geval krijgt u een vergoeding.
Het Calamiteitenfonds bepaalt of er sprake is van een calamiteit die onder het fonds valt. Meer informatie vindt u op: calamiteitenfonds.nl/veelgestelde-vragen

Ja, u heeft recht op vergoeding voor beschadigde en verloren bagage als u een reisverzekering bij ons heeft. De maximumvergoeding is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen.

Nee, u krijgt geen vergoeding voor een vertraging die u oploopt tijdens een reis met eigen vervoer.

Ik ben thuis

Nee, dit is niet verzekerd. Neem contact op met uw vervoersorganisatie. Mogelijk biedt deze u een alternatief aan.

Is het door de schade niet mogelijk om in het vakantieverblijf te zijn? En heeft u een annuleringsverzekering bij ons? Dan kunt u de reis annuleren en krijgt u een vergoeding voor de gemiste dagen van uw vakantie.

Een vergoeding voor de gemiste dagen van uw vakantie is verzekerd als u een annuleringsverzekering bij ons heeft. Dat geldt als u minimaal twee losse boekingen heeft gedaan voorafgaand aan de reis. Dus als u bijvoorbeeld zelf uw vliegticket of uw vakantieverblijf los heeft geboekt.
Wij betalen dit alleen als het bedrijf waar u de boeking heeft gedaan deze kosten niet betaalt en ook niet voor vervanging zorgt en als daardoor de reis niet gemaakt of voortgezet kan worden.

* In deze situatie verstaan wij onder natuurgeweld: overstroming, aardbeving, aardverschuiving, brand, storm, orkaan, sneeuw, mist, tsunami of vulkanische uitbarsting.

Nee, deze kosten zijn niet verzekerd op de annuleringsverzekering. Wel kan het zijn dat het Calamiteitenfonds hiervoor een vergoeding geeft. Neem hiervoor contact op met het bedrijf waar u de boeking heeft gedaan als dit is aangesloten bij het Calamiteitenfonds en de bijdrage hiervoor is betaald.

Nee, de annuleringsverzekering is al geldig op het moment van afsluiten van de verzekering. Een deel van het risico is dus al gelopen. U krijgt de door u betaalde premie niet terug.

Ja, als u nog thuis bent, kunt u uw kortlopende reisverzekering opzeggen. U krijgt dan uw betaalde premie terug. Gaat het om een combinatie van een kortlopende reis- en een annuleringsverzekering, dan ontvangt u alleen de premie voor uw kortlopende reisverzekering terug.

U kunt contact opnemen met uw reisorganisatie. Mogelijk biedt deze een oplossing of vergoedt deze uw annuleringskosten. Met uw reis- en/of annuleringsverzekering heeft u hiervoor geen dekking.
Heeft u een reis geboekt via een reisorganisator die verbonden is aan het Calamiteitenfonds en is de bijdrage aan het fonds al betaald? Dan is deze situatie mogelijk een calamiteit die onder het fonds valt. In dat geval krijgt u een vergoeding.
Het Calamiteitenfonds bepaalt of u een vergoeding krijgt. Meer informatie vindt u op: calamiteitenfonds.nl/veelgestelde-vragen