Aanvullende resultaten Gfk - Wonen – ‘Hoe prettig woont u?’ (augustus – september 2015)

Aanvullende resultaten Gfk - Wonen – ‘Hoe prettig woont u?’ (augustus – september 2015)

​GfK heeft in opdracht van Univé onderzoek verricht naar wonen en wat Nederlanders vinden van hun buren en buurt. Het onderzoek is verricht onder 1.071 respondenten. De resultaten bieden inzicht over hoe Nederlanders denken over hun buren en buurt, in hoeverre zij buren vertrouwen en helpen en wat zij doen in het geval van een conflict met de buurt/buren. De belangrijkste uitkomsten hebben wij verwerkt in een persbericht. Hieronder een overzicht van andere opvallende resultaten.

Belangrijkste uitkomsten

Het merendeel van de Nederlanders geeft aan bereid te zijn om buren die op leeftijd of slecht ter been zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door een praatje te maken (88%), boodschappen te doen (86%) of de stoep te vegen (84%). Voor het bieden van hulp bij persoonlijke verzorging ligt de bereidheid een stuk lager (29%).

Het vertrouwen in buren is hoog:

  • 95% vertrouwt op de buren bij het aannemen van pakketjes
  • 93% vertrouwt op de buren die waarschuwen als er iets verdachts gebeurt
  • 76% vertrouwt hun buren de reservesleutel toe.

Uit het onderzoek blijkt ook dat we onszelf als goede buur zien, met een 7,5 als gemiddeld cijfer. Opvallend is wel dat we onze buren iets lager waarderen: zij krijgen gemiddeld een 7,1.

Activiteiten die Nederlanders wel en niet doen voor een hulpbehoevende buur

Activiteit wel niet
Langs gaan om een praatje te maken 88% ​12%
​Boodschappen doen ​86% ​14%
​Vegen van de stoep 84% 16%
​Stukje wandelen ​72% 28%
​Werkzaamheden in de tuin 61% 39%
Meehelpen met de huishoudelijke taken ​45% 55%
​Helpen met de persoonlijke verzorging ​29% ​71%


Ouderen (65+) zijn eerder bereid om een hulpbehoevende buur te helpen met persoonlijke verzorging, boodschappen doen, stukje wandelen of een praatje maken. Jongeren helpen sneller in de tuin.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Vrouwen geven bovengemiddeld vaak aan bereid te zijn om boodschappen te doen (88%), een stukje te gaan wandelen (77%) en een praatje te komen maken (90%). Mannen geven boven gemiddeld vaak aan dat zij bereid zijn om hun hulpbehoevende buren te helpen in de tuin (65%).

Verschil tussen stad of dorp

Nederlanders uit de niet-stedelijke regio’s zijn aanzienlijk vaker bereid om hun buren te helpen met huishoudelijke taken, het maken van een wandeling of langsgaan om een praatje te maken dan Nederlanders uit zeer sterk stedelijke regio’s.

Waarvoor kun je bij wel en niet bij je buren terecht

Activiteit wel niet
Aannemen pakketje als er niemand thuis is 95% ​5%
​Waarschuwen als er iets verdachts gebeurt ​93% 7%
Lenen van een kopje suiker of andere levensmiddelen ​86% 14%
Planten water geven, zorgen voor huisdieren als u op vakantie bent ​78% ​22%
​Boodschappen doen (bij ziekte) 77% 23%
Reservesleutel beheren ​76% 24%
​Post sorteren als u op vakantie bent 72% ​28%
​Oppassen op mijn kinderen ​57% 43%
​Kinderen uit school halen ​54% 46%
​Lenen van geld 21% ​79%


Verschillen in regio

In Friesland zijn de meeste mensen trots op hun buurt (67%). Dit percentage ligt in deze provincie opvallend hoger dan in andere provincies. In niet-stedelijke regio’s zijn mensen vaker trots op hun buurt dan in de stedelijke gebieden. Limburgers (58%) gaan liever op bezoek bij hun schoonouders, dan dat zij afspreken met de buren. Inwoners van Overijssel (39%) lijken geen duidelijke voorkeur te hebben voor het bezoeken van familie of het afspreken met buren. In andere provincies geven mensen de voorkeur aan familie boven buren (61%-74%). Wanner het gaat om het beheren van een reservesleutel, denkt maar 58% van de Limburgers hiervoor bij hun buren terecht te kunnen. In andere provincies, met uitzondering van Groningen, ligt dit percentage veel hoger.

Handelswijze bij geschillen

Een ruime meerderheid (63%) spreekt in het geval van een conflict de buren er persoonlijk op aan. Anderen schakelen hulp in en bellen de politie (19%), de wijkagent (14%) of de gemeente (9%). In slechts 5 procent van de gevallen is de rechtsbijstand ingeschakeld of is er aangifte gedaan.

Verschil qua uitkomsten tussen mensen met een koopwoning en mensen met een huurwoning? (of tussen mensen die wonen in een flat of echt woonhuis)

Woningeigenaren (26%) geven vaker dan huurders (19%) aan dat zij zich nergens aan ergeren. Huurders ergeren zich over het algemeen meer aan geluidsoverlast, overlast van huisdieren, zwerfaval, hangjongeren, gebrek aan onderhoud, vandalisme, stankoverlast en criminaliteit dan eigenaren van woningen.

Grootste ergernissen

Mensen ergeren zich het meest aan geluidsoverlast (30%), zwerfafval (28%) of overlast van huisdieren (23%). Opvallend is dat mensen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar zich meer ergeren aan geluidsoverlast in hun buurt dan oudere mensen (ca. 37% versus ca. 25%). Hierin is ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen: mannen (27%) lijken zich minder te ergeren aan geluidsoverlast dan vrouwen (33%).

Rechtsbijstandverzekering en burenruzie

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een rechtsbijstandsverzekering en van die mensen weet het merendeel (63%) niet of de verzekering een conflict met de buren dekt. 
Van de mensen met een rechtsbijstandverzekering heeft slechts 3% de verzekering afgesloten naar aanleiding van een conflict met de buren.

Wat kunnen bewoners zelf doen om escalatie te voorkomen?

Probeer een gesprek met de buren aan te gaan en zo escalatie van het probleem voor te blijven. Door te overleggen en open te staan voor elkaars mening, hoeft een conflict niet te escaleren in een juridisch gevecht.

Wat moeten bewoners doen in het geval van een burengeschil?

Allereerst is het verstandig om met de buren in gesprek te gaan om te kijken of zij er samen uit kunt komen. Mocht juridische hulp nodig zijn, dan biedt de Rechtwijzer van Univé praktische tips plus een online rechten checker waarmee iedereen zelf kan bekijken waar hij/zij recht op heeft.