Bromfiets premie 2017-2018


Waarom verhoogt Univé de premie van de bromfietsverzekering?
De premie stijgt, omdat wij het aantal claims en de uitbetaalde schadevergoedingen aan klanten en slachtoffers zien stijgen. Univé heeft bijvoorbeeld meer schade vergoed voor bepaalde merken scooters en bromfietsen en in stedelijke regio’s. 

Per wanneer wordt de premie verhoogd?
De verhoging gaat in per verlengingsdatum van uw bromfietsverzekering(en). U vindt deze datum op uw polis.

Wat valt er onder bromfietsverzekering qua voertuigsoort?
Bromfietsen, scooters, snorfietsen, fiets met hulpmotor en high speed e-bikes.

Stijgt de premie bij iedereen?
De premie van de bromfietsverzekering stijgt niet bij iedereen. De stijging van de premie is o.a. afhankelijk van het soort brommer/scooter, het merk van de bromfiets/scooter, de regio waar u woont en de leeftijd van de bestuurder. Daarnaast speelt ook mee of u het afgelopen verzekeringsjaar een schade heeft ingediend en de leeftijd van de bromfiets/scooter.

Wat kunt u nu doen?
U kunt de nieuwe premie accepteren en bij Univé verzekerd blijven.

Verzekering aanpassen
Mogelijk kunt u de premie van uw bromfietsverzekering verlagen door de dekking aan te passen. Of dat kan en wat een goede aanpassing is, kunt u bespreken met één van onze adviseurs.

Wanneer kan ik opzeggen?
U bent ook vrij om dagelijks uw verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeraar.

  • Als u binnen 30 dagen na de verlenging de verzekering opzegt, kan deze met terugwerkende kracht per verlengingsdatum beëindigd worden.
    Let op! Het is belangrijk dat uw nieuwe verzekering begint wanneer de verzekering van Univé stopt. Als u dit niet goed op elkaar laat aansluiten dan is uw bromfiets een aantal dagen niet verzekerd en riskeert u een fikse boete van de RDW (€ 360,- in 2017).

Hoe kan ik opzeggen?
Dit kan op verschillende manieren:
www.unive.nl/opzeggen
www.unive.nl/klantenservice


Ziet Univé de afgelopen jaren de schadeclaims en hoogte vergoedingen stijgen?
We zien sinds medio 2015 een stijging van de schadelast bij de bromfietsverzekeringen: de stijging wordt zowel veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde hoogte van de schadevergoedingen als door een stijging van de aantallen schades.

Stijgen de aanvullende dekkingen ook als Rechtshulp Verkeer, Opzittenden Verzekering en Univé Pechhulp?
Deze aanvullende dekkingen, die apart kunnen worden afgesloten, worden niet verhoogd.

Hoe neem ik contact op?
Wilt u graag met iemand van Univé persoonlijk spreken of wilt u geadviseerd worden? Belt u dan met 0592 - 349 200. En natuurlijk bent u welkom in een van onze winkels bij u in de buurt​