Ondernemen

Werken met personeel: van aannemen tot ontslaan

Werken met personeel

Een gezonde onderneming groeit. Er komt steeds meer werk binnen en eigenlijk kun je dat niet allemaal zelf aan. Je overweegt dus om personeel aan te nemen. Maar waar moet je allemaal op letten bij het aannemen van en werken met personeel?

Eerst de vraag: wel of geen personeel aannemen?

Het aantrekken van werknemers lijkt een logische stap als je wilt groeien. Maar het is ook een grote stap, met grote gevolgen voor je bedrijf. Denk dus eerst goed na over de vraag of je wel of geen personeel aan wilt nemen. 

Denk bijvoorbeeld eens na over de volgende vragen:

●    Beschik je over de capaciteiten om leiding te geven?
●    Kun je afstand nemen van je dagelijkse werkzaamheden?
●    Wegen de kosten van het personeel op tegen de baten?
●    Zoek je vaste of tijdelijke werknemers?
●    Moet je voor een andere bedrijfsvorm kiezen ?

Ga daarnaast ook eens in gesprek met andere ondernemers uit je netwerk. Zij hebben ongetwijfeld voor dezelfde keuze gestaan. Het is dan ook enorm leerzaam om eens te horen waarom zij juist wel of geen personeel hebben aangenomen.

Tips voor het aannemen van personeel

Als je besloten hebt om personeel aan te nemen is het tijd voor de volgende stappen. Want voordat er echt iemand bij jou aan het werk gaat moet er nog aardig wat gebeuren. Het stappenplan ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

1.    Een functieprofiel opstellen: Je moet eerst goed weten wie je zoekt. Dat breng je in beeld met een functieprofiel. Dat kun je ook weer gebruiken voor de volgende stap:

2.    De vacature verspreiden: Zoek voor jouw branche de beste platformen om je vacature te delen. Traditioneel in de krant, via banensites, op social media of juist een mix.

3.    Sollicitatiegesprekken voeren: Ook hierbij is het goed om eens te vragen naar ervaringen van andere ondernemers. Met welke vragen kiezen zij de perfecte werknemer uit?

4.    Contractonderhandelingen: Bespreek het arbeidscontract dat je hebt opgesteld met de werknemer die je uiteindelijk wilt aannemen. Als jullie het eens zijn, ondertekenen jullie allebei het arbeidscontract.

5.    Aanmelding Belastingdienst: Als werkgever houd je loonheffingen in op het salaris. Hiervoor moet je je aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst.

Over het arbeidscontract

Het arbeidscontract werd hiervoor al even genoemd, maar dat verdient nog wat meer aandacht. Het is namelijk de basis van de verhouding tussen jou en je werknemer. Met een goed arbeidscontract zorg je ervoor dat jullie allebei precies weten waar jullie aan toe zijn.

Naast de persoonsgegevens en details over de functie zet je hier bijvoorbeeld ook in:

●    het aantal werkuren
●    het salaris
●    het aantal vakantiedagen
●    de contractduur
●    de opzegtermijn
●    aanvullende afspraken, zoals een concurrentiebeding, proeftijd of CAO

Over dat laatste punt gesproken: kijk goed na of er een CAO van toepassing is voor werknemers in jouw sector. Daarin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden, waar jij je als werkgever aan moet houden.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn er niet alleen om je werknemers tevreden te stellen. Aan sommige regels moet je gewoon volgens de wet voldoen. Deze wet heet de Arbowet en geldt dus voor elke werkgever en werknemer.

De wet is er vooral op gericht om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te beschermen. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkomgeving. Gebeurt er toch een ongeval, dan moet je dit onderzoeken en maatregelen treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Bovendien ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk voor ongevallen die tijdens het werk gebeuren. Het is dus ook voor je verzekering belangrijk dat de werkomstandigheden in orde zijn.

Van werknemers wordt verwacht dat zij op de juiste manier met machines en apparatuur omgaan. Ook horen zij zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden en melding te maken van gevaarlijke situaties.

Als je een werknemer wilt ontslaan

Werknemers komen en gaan. Soms vertrekken ze zelf, een andere keer verleng jij een tijdelijk contract niet. Het kan ook voorkomen dat je een werknemer wilt ontslaan. Dat kan als je daar een goede reden voor hebt en je je aan de ontslagregels houdt. 

Redenen voor ontslag kunnen zijn:

●    een bedrijfseconomische reden, zoals terugloop in klanten
●    onvoldoende functioneren, wat niet het gevolg is van ziekte of een handicap
●    veelvuldig ziekteverzuim, als dit ernstige gevolgen heeft voor je bedrijf
●    een verstoorde arbeidsverhouding, waarbij geen herstel mogelijk is

In eerste instantie probeer je tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Daarbij spreek je een ontslagvergoeding af, of je betaalt de wettelijke transitievergoeding.

Is de werknemer het niet eens met het ontslag? Dan kun je bij het UWV alsnog toestemming voor het ontslag aanvragen. In het uiterste geval kom je bij de kantonrechter en zelfs het gerechtshof terecht.

Professioneel advies

Zoals je ziet heeft het aannemen van personeel best wat gevolgen voor je bedrijf. Dat geldt ook voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden of het ontslaan van personeel. Bij Univé is er altijd een adviseur die persoonlijk voor je klaarstaat met professioneel advies. Neem daarom gerust eens contact op voor een afspraak.

Maak een afspraak

Deel dit bericht:

Redactie

De blogredactie van Univé deelt tips en adviezen over voorkomen en beperken. Zakelijk en particulier.