De vernieuwde autoverzekering 2018


Univé heeft uw autoverzekering vernieuwd, waarbij de productvoorwaarden en de dekkingen zijn aangepast.
Hieronder leest u wat er voor u is veranderd. De wijziging gaat voor u in per verlengingsdatum van uw autoverzekering(en). Deze verlengingsdatum plus de vernieuwde dekking vindt u terug op uw polis.

Uw premie

Op het moment dat uw autoverzekering bij Univé met een jaar wordt verlengd, kan de premie voor uw verzekering afwijken van uw oude premie. Dat komt dan door:

  • de aangepaste polisvoorwaarden,
  • de gewijzigde dekking en
  • de hoogte van de autoschadevergoedingen aan u en andere Univé-klanten.

Uw nieuwe premie vindt u op uw nota.

Uw eigen risico

In het eigen risico zijn er drie wijzigingen.

Eigen risico bij particulier gebruik

Is uw auto verzekerd op basis van particulier gebruik? Dan bedraagt uw nieuwe standaard eigen risico voor blik- en motorschade € 100,- per gebeurtenis.
Was uw auto WA+ Select of All Risk Select verzekerd? Dan wordt uw eigen risico automatisch verlaagd van € 150,- naar € 100,-.
U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger of een lager eigen risico. Dit heeft dan gevolgen voor uw premie. Uw eigen risico kunt u in Mijn Univé aanpassen via een wijziging van uw autoverzekering.

Eigen risico bij zakelijk gebruik

Is uw auto verzekerd op basis van zakelijk gebruik? Dan bedraagt uw nieuwe standaard eigen risico voor blik- en motorschade € 250,- per gebeurtenis.
Heeft u al een hoger eigen risico? Dan is dit bedrag automatisch als volgt verlaagd:

  • € 350,- wordt € 250,-
  • € 630,- wordt € 500,-.

Eigen risico bij ruitschade

Uw eigen risico bij ruitschade blijft zowel bij particulier als bij zakelijk gebruik  € 100,- per gebeurtenis. Voorwaarde is wel dat de gedekte schade wordt vastgesteld en gerepareerd bij een door Unive geselecteerd herstelbedrijf

Aantal kilometers per jaar

Was u WA Select, WA+ Select of All Risk Select verzekerd?
Dan hebben we op basis van de brandstof van uw auto een inschatting gemaakt van het aantal kilometers dat uw auto per jaar rijdt. Dit aantal vindt u op uw polis.
Rijdt u per jaar meer of minder kilometers? Dan kunt u dat in Mijn Univé aanpassen via een wijziging van uw autoverzekering (Kies dan voor 'Wijzig uw voertuig en dekking'.)

Nieuwwaarde- en aanschafgarantie

Alleen als uw auto WA+ of All Risk verzekerd was, geldt het volgende:

  • Nieuwe auto's krijgen standaard 1 jaar nieuwwaardegarantie.  Dit houdt in: als u eerste eigenaar bent en de auto op het moment van schade nog geen 1 jaar oud is, krijgt u bij een total loss de nieuwwaarde van de auto uitgekeerd. U heeft de keuze om tegen extra premie 3 jaar nieuwwaardegarantie te verzekeren. Dit kunt u in Mijn Univé aanpassen via een wijziging van uw autoverzekering.
  • Tweedehands auto's worden standaard voor vervangingswaarde ('dagwaarde') verzekerd.
    Is uw auto nog geen 5 jaar oud? Dan kunt u tegen extra premie uw auto verzekeren met 3 jaar aanschafwaardegarantie.

Uw inzittendenverzekering

Was u WA+, All Risk Plus of All Risk Optimaal verzekerd? Dan is de extra uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval vervallen. Door deze wijziging is de premie voor de inzittendenverzekering verlaagd. De dekking voor schadevergoeding is niet veranderd: overlijden of invaliditeit is nog steeds verzekerd.

Schadeherstel

U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding van gedekte blik-, motor- en/of ruitschade als u de schade laat vaststellen en/of laat repareren door een bij Univé aangesloten schadeherstelbedrijf.
Tegen extra premie is het mogelijk om uw schade te laten herstellen bij een schadehersteller van uw keuze. Kies dan voordat u schade krijgt in Mijn Univé de optie 'Eigen keuze schadeherstelbedrijf'.
Was u All Risk Optimaal verzekerd? Dan heeft u standaard de extra dekking 'Eigen keuze schadeherstelbedrijf'. Hiervoor betaalt u meer premie. U kunt in Mijn Univé deze optie zelf 'uitzetten'. Hiermee verlaagt u uw premie.