Ga naar inhoud

Welke reactie kan ik van Univé verwachten?

Binnen tien dagen na uw schademelding kunt u een reactie van Univé verwachten. Dit kan één van de volgende reacties zijn:

  • U ontvangt een bevestiging dat uw schade wordt vergoed. Wij vertellen u dan wat de vergoeding is. 
  • Wij bellen u om de schademelding inhoudelijk verder met u te bespreken. Daarnaast informeren wij u over het verdere verloop van uw schademelding. 
  • Wij vragen u om aanvullende informatie aan ons toe te sturen. Bijvoorbeeld nota’s of andere bewijsstukken. 
  • Als u niet verzekerd bent voor de schade, vertellen wij u waarom wij de schade niet vergoeden.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?