Ga naar inhoud

Geldt er bij schade een eigen risico?

Op uw annuleringsverzekering is geen eigen risico van toepassing.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?