Klanten Univé Noord-Holland krijgen slimme zorg

Langer thuis en korter in het ziekenhuis behandeld worden

Hoe kan de zorg prettiger voor de klant, en goedkoper voor de verzekeraar? Univé heeft hierover in Noord-Holland afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Samen werken ze aan “zinnige zorg”. Dit staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft. 

Zorgorganisatie Omring, het Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, GGZ Noord-Holland Noord én de huisartsorganisaties slaan met VGZ, waar Univé Zorg onderdeel van uit maakt, de handen ineen. Samen werken ze aan “zinnige zorg”. Dit staat voor betere zorg voor de patiënt die toegankelijk en betaalbaar blijft. 

Deze instellingen leggen zich niet neer bij het tekort aan verpleegkundigen, de krimp in deze regio en de toenemende vergrijzing. Ontwikkelingen vragen immers om deze nieuwe, andere, creatieve oplossingen en daar werken deze organisaties en hun dokters en verpleegkundigen aan, samen met Coöperatie VGZ. De basis voor de bijzondere regionale samenwerking komt van de werkvloer: artsen, (wijk)verpleegkundigen en psychologen werken samen met VGZ meer dan 100 ideeën uit die allemaal bijdragen aan betere zorg voor de patiënt. Omdat de meeste inwoners in Noord-Holland verzekerd zijn bij Univé, zal men op termijn echt merken dat er nieuwe vormen van zorg ontstaan. 

Meerjarenafspraken

De betrokken zorgaanbieders hebben meerjarenafspraken (of een intentie daartoe) getekend met VGZ. Dit betekent dat de betrokken organisaties niet elk jaar opnieuw met de zorgverzekeraar hoeven te onderhandelen over hun contract, maar dat zij zich kunnen focussen op het verbeteren van zorg voor de cliënt en dat tegen lagere kosten. Ze hebben immers zekerheid voor de komende jaren en een basis van vertrouwen. Op verschillende plaatsen in het land leverde dit al goede resultaten op. 

Omring

Omring werkt vanuit de samenwerking met VGZ onder andere aan een nieuwe en snellere manier van compressietherapie (zorg rond steunkousen), valpreventie bij kwetsbare ouderen, efficiëntere bovenregionale triage via onder andere een app en oncologische behandeling thuis die patiënten erg waarderen.
 

Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis 

Noordwest Ziekenhuisgroep is al succesvol met haar aanpak rondom dure geneesmiddelen, het verbeteren van eerstelijnszorg waardoor patiënten niet meer naar een specialist hoeven en een regiefunctie complexe wondzorg samen met negen huisartspraktijken. 
Experts uit het Dijklander Ziekenhuis werken aan betere wondzorg door middel van beeldbellen samen met verpleegkundigen van Omring. Dit scheelt de patiënt een hoop afspraken en reizen. Tegelijkertijd worden wijkverpleegkundigen hierin geschoold.
 

GGZ Noord Holland Noord

De GGZ Noord-Holland noord heeft de wachttijden drastisch ingekort dankzij haar aanpak met persoonlijke of herstelgerichte diagnose. De regie voor de behandeling wordt nadrukkelijk bij de cliënt gelegd. Ook zet zij succesvol e-Health in, in afwachting van gespecialiseerde zorgverleners. 
 

Huisartsenpilot

In West-Friesland doen zeven huisartsen mee aan de pilot ‘meer tijd voor de patiënt’. In andere regio’s leidde deze aanpak al tot betere kwaliteit van zorg, toename van de patiënttevredenheid, stijging van het werkplezier van de huisarts en daling van het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis.