Vergoedingen zorgverzekering 2014

​Wilt u weten op welke vergoedingen u in 2014 recht heeft bij Univé? Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering ook een aanvullende verzekering, dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. Daarnaast draagt u bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.

Belangrijke vergoedingen zorgverzekering

Lees meer informatie over vergoedingen voor:

Specifieke vergoedingen

Bent u op zoek naar een specifieke vergoeding? U vindt hier meer informatie over:

Totaaloverzicht vergoedingen 2014

U vindt hier een overzicht met alle zorgvergoedingen voor 2014.

Vergoedingen Zorg Samen Polis

Heeft u een Zorg Samen Polis? De vergoedingen die hiervoor gelden leest u in het vergoedingenoverzicht Zorg Samen Polis 2014.

Machtiging voor zorg

Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging (formele toestemming) van Univé nodig. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Krijgt u zorg van een gecontracteerde zorgverlener, dan vraagt die voor u een machtiging aan. U hoeft dan niets te doen. Wij streven ernaar een machtigingsaanvraag binnen 9 dagen af te handelen. Voor acute zorg die normaal gesproken niet kan worden uitgesteld, heeft u trouwens geen machtiging nodig.

Recht op een hulpmiddel

De (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen stelt meestal vast of u recht heeft op een hulpmiddel. Zo kunnen zij u het beste informeren over de mogelijkheden. Er zijn een aantal hulpmiddelen met een uitzondering. Deze hulpmiddelen kunt u zelf, na verwijzing van uw arts, bij Univé aanvragen via het aanvraagformulier. Voor die uitzonderingen kunt u kijken in het reglement hulpmiddelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan vindt u hier het antwoord op veelgestelde vragen.
En als u wilt weten waarop u met uw Univé-zorgverzekering recht had in 2013? Dan kunt u dat teruglezen in het overzicht van zorgvergoedingen 2013. U kunt ook bekijken welke services in het buitenland vallen onder uw zorgverzekering.

Meer lezen over zorgverzekeringen 2014?

Wilt u meer informatie over zorgverzekeringen? Ga dan naar de zorgoverzichtspagina.