Maatschappelijke sponsoring

Als maatschappelijk betrokken verzekeraar vervult Univé een maatschappelijke rol. In dat kader sponsort Univé de volgende organisaties, bonden, verenigingen en instellingen.

Landelijke sponsoring

 • Broemritten voor ouderen
  Univé ondersteunt een jaarlijks terugkerend initiatief van ‘OverlegMotorrijder
  Samenwerkende Ouderenbonden’ te Assen om ouderen te begeleiden in de kunst van het autorijden.
 • Preventieproject autocriminaliteit
  Autobezitters kunnen zelf preventief actie ondernemen om een auto-inbraak te voorkomen. Univé is met partners (politie, gemeente, VVV's) het project 'Niets erin, niets eruit' gestart om tijdens het drukke toeristenseizoen autobezitters daarop te wijzen.
 • The ultimate driving test
  Univé vindt het belangrijk dat Drentse jongeren tot 26 jaar die relatief veel brokken maken in het verkeer, hun rijvaardigheid verbeteren. Tegen een gering bedrag kunnen ze een dag lang oefenen op het TT-circuit Assen  in o.a. slippen, bermrijden en de noodstop.
 • TT Assen Free & Safe Parking
  Op beveiligde parkeerplaatsen kunnen de motorliefhebbers tijdens de TT Assen gratis hun motor parkeren. Univé is al vanaf 1994 sponsor van deze Free & Safe Parking. Sinds de invoering van deze parkeerplaatsen is het aantal motordiefstallen teruggebracht tot nul.
 • Fonds Slachtofferhulp
  Univé werkt samen met Fonds Slachtofferhulp om slachtoffers van verkeersongelukken, misdrijven en rampen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Fonds Slachtofferhulp geeft voorlichting en werft fondsen om de situatie van deze slachtoffers (en hun naasten en nabestaanden) te verbeteren. Het Fonds en Univé vinden het belangrijk dat zij een helpende hand krijgen aangereikt vanuit de maatschappij.

Zo kunt u een landelijk of regionaal sponsorverzoek indienen.